Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Vierentwintigste zondag door het jaar

The Return of the Prodigal Son  (Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1668-69 ,  Hermitage, St. Petersburg)
Lc 15:21

“Vader,” zei de zoon tegen hem, “ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u; ik ben het niet meer waard om uw zoon te heten.”.

Volgende mis Vorige mis