Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Kruisverheffing

Moses and the Brazen Serpent (Anthony Van Dyck, 1620,  Museo del Prado, Madrid)
Num 21:8

En de HEER zei tegen hem: ‘Maak zelf een vuurspuwende slang en zet die op een paal. Iedereen die gebeten is en ernaar kijkt, zal in leven blijven.’.

Volgende mis Vorige mis