Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Kruisverheffing

Icône ... (Pascal Duvet, 2012, Sisteron, Provence-Alpes-Cote d'Azur, France, © Pascal Duvet)
Jh 3:13

Alleen Hij die uit de hemel is neergedaald, is naar de hemel opgestegen: de Mensenzoon.

Volgende mis Vorige mis