Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Tenhemelopneming van de H. Maagd Maria

The Fall of the Rebel Angels (Pieter Bruegel the Elder, 1562,  Royal Museums of Fine Arts of Belgium, Brussels)
Op 12:7

Toen brak er in de hemel een oorlog uit. Michaël en zijn engelen vochten tegen de draak, en de draak en zijn engelen vochten terug.

Volgende mis Vorige mis