Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Aankondiging van de Heer

The Annunciation (Jos Speybrouck)
Lc 1:28

De engel trad bij haar binnen en zei: ‘Verheug u, begenadigde, de Heer is met u.’.

Volgende mis Vorige mis