Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Twintigste zondag na Pinksteren

Glasraam
jh 4:48

Maar Jesus sprak tot hem: Zo gij geen tekenen en wonderen ziet, gelooft gij niet.

Volgende mis Vorige mis