Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Twaalfde zondag na Pinksteren

The Good Samaritan (Ferdinand Hodler, 1886, private collection)
Lc 10:33

Maar ook een Samaritaan, die op reis was, kwam voorbij; hij zag hem, en kreeg medelijden.

Volgende mis Vorige mis