Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Doop van de Heer

Johannes de Doper  (Dieric Bouts (de Jonge) , 1470)
Jh 1:29

De volgende dag zag hij Jezus, terwijl die naar hem toe kwam. ‘Daar is het lam van God,’ zei hij, ‘degene die de zonde van de wereld wegneemt.’

Volgende mis Vorige mis