Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Wijding van de Aartsbasieliek van de Allerheiligste Verlosser

Angry people (Henry Martin, © Henry Martin)
Lc 19:5-8

Toen Jezus bij die plek kwam, keek Hij omhoog en zei tegen hem: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden; vandaag moet Ik in uw huis verblijven.’ Hij kwam vlug naar beneden en ontving Hem met vreugde. Iedereen die het zag sprak er schande van. ‘Hij neemt zijn intrek bij een zondaar’, zeiden ze. Zacheüs richtte zich tot de Heer. ‘Heer,’ zei hij, ‘hierbij geef ik de helft van mijn bezit aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig.’.

Volgende mis Vorige mis