Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Zestiende zondag na Pinksteren

Boerenbruiloft (Pieter Bruegel de Oude, 1567-1568, Kunsthistorisches Museum, Wien)
Lc 14:10-11

‘Ga liever, als u ergens uitgenodigd bent, achteraan zitten. Dan zal de gastheer naar u toe komen en zeggen: “Vriend, kom meer naar voren.” Dat zal een eer voor u zijn in het oog van al uw disgenoten. Iedereen immers die zich verheft zal vernederd worden, maar wie zich vernedert zal verheven worden.’.

Volgende mis Vorige mis