Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Veertiende zondag na Pinksteren

The Lilies of the Field (The Fourteeth Sunday after Pentecost from Liturgical Calendar poster series) (Jos Speybrouck)
Mt 6:28-30

En wat zijt gij over kleding bekommerd? Denkt aan de lelies op het veld, hoe ze groeien; ze werken niet, en spinnen niet. En toch zeg Ik u, dat zelfs Sálomon in al zijn heerlijkheid niet gekleed was als een van deze. Als God nu het kruid op het veld, dat vandaag nog bestaat en morgen in de oven wordt geworpen, zó aankleedt, hoeveel te meer dan u, kleingelovigen?

Volgende mis Vorige mis