Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Tenhemelopneming van de H. Maagd Maria

Madonna of the Magnificat (Sandro Botticelli, 1481, Uffizi, Florence)
Lc 1:46-48

Maria sprak: Mijn ziel prijst groot den Heer, Mijn geest jubelt van vreugde In God, mijn Redder; Want Hij ziet op de geringheid neer van zijn dienstmaagd. Zie, van nu af prijzen mij zalig Alle geslachten.

Volgende mis Vorige mis