Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Tenhemelopneming van de H. Maagd Maria

Assumption
Lc 1:48

want Hij heeft omgezien naar zijn dienares in haar geringheid. Voortaan prijzen alle generaties mij gelukkig.

Volgende mis Vorige mis