Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Tiende zondag na Pinksteren

The pharisee and the publican
Lc 18:14b

‘Want ieder die zich verheft zal vernederd worden, maar wie zich vernedert zal verheven worden.’.

Volgende mis Vorige mis