Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Zevende zondag na Pinksteren

Wolf in sheep's clothing
Mt 7:15

Pas op voor de valse profeten, die naar jullie toe komen in schaapskleren, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.

Volgende mis Vorige mis