Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Zesde zondag na Pinksteren

The Miracle of the Loaves and Fishes (James Tissot, 1886, Brooklyn Museum)
Mc 8:6-9

‘Hij vroeg de menigte om op de grond te gaan zitten. Hij nam de zeven broden, sprak het dankgebed uit, brak ze en gaf ze aan zijn leerlingen om ze uit te delen; en ze deelden ze uit aan de menigte. Ze hadden ook een paar visjes. Hij sprak er de zegenbede over uit en vroeg hun ook die uit te delen. Ze hadden volop te eten en ze haalden zeven manden op met brokken die over waren. Er waren zo’n vierduizend mensen. Hij stuurde ze weg.

Volgende mis Vorige mis