Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Vijfde zondag na Pinksteren

Ga u eerst met uw broeder verzoenen (2010)
Mt 5:23-24

Dus als je je offergave naar het altaar brengt, en je herinnert je daar dat je broeder iets tegen je heeft, laat dan je offergave daar voor het altaar achter, en ga je eerst verzoenen met je broeder, en kom dan terug om je offergave te brengen.

Volgende mis Vorige mis