Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Heilig Hart van Jezus

A Roman pierces Jesus' side with a spear (Simon Bisley, © Simon Bisley)
Jh 19:33-35

Maar toen ze bij Jezus kwamen en zagen dat Hij al dood was, braken ze zijn benen niet. Wel doorstak een van de soldaten met een lans zijn zijde, en meteen kwam er bloed uit en water. Hiervan getuigt iemand die het gezien heeft – zijn getuigenis is betrouwbaar en hij is er zeker van dat hij de waarheid spreekt – opdat ook u zult geloven.

Volgende mis Vorige mis