Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Kruisdag

Klop en er wordt opengedaan
Lc 11:9-10

Ik zeg jullie: vraag en jullie zal gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt, krijgt; wie zoekt, vindt; en voor wie klopt, zal worden opengedaan.

Volgende mis Vorige mis