Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Woensdag in de GoedeWeek

Agony in the Garden (Giovanni Battista Tiepolo)
Lc 22:41-44

Hij verwijderde Zich van hen ongeveer een steenworp ver, viel op zijn knieën neer, en bad: Vader, indien het uw wil is, neem deze kelk van Mij weg. Neen, niet mijn wil geschiede, maar de uwe. Toen verscheen Hem een engel uit de hemel, die Hem sterkte. En door doodsangst bevangen, bad Hij nog vuriger, en zijn zweet droop als bloeddruppels neer op de grond.

Volgende mis Vorige mis