Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Aankondiging van de Heer

Annunciation (Ezio Anichini, © Ezio Anichini)
Jes 7:13-14

Toen sprak hij: Luister dan, huis van David! Is het u niet genoeg, mensen ongeduldig te maken, dat gij ook het geduld van mijn God op de proef stelt? Daarom geeft de Heer zelf u een teken: Zie, de maagd zal ontvangen, en een zoon baren; zij zal hem noemen: "God-met-ons".

Volgende mis Vorige mis