Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

H. Stefanus, martelaar

Christ's Entry into Jerusalem (Hippolyte Flandrin, 1842, Church of Saint-Germain-des-Prés, Paris)
Mt 23:37-39

‘Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en diegenen stenigt die tot haar gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen niet onder mijn hoede willen nemen, zoals een kip haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt het niet gewild. Kijk, uw huis blijft onbewoond achter. Want Ik zeg u: vanaf nu zult u Me niet meer zien, tot het moment waarop u zegt: Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer.’.

Volgende mis Vorige mis