Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Quatertemperwoensdag in Advent

Annunciation (ORATORIO DELLA SS. TRINITÀ NEL PALAZZO VESCOVILE)
Lc 1:35

De engel antwoordde haar: ‘Heilige Geest zal op u komen en kracht van de Allerhoogste zal u overdekken. Daarom zal het kind heilig genoemd worden, Zoon van God.’

Volgende mis Vorige mis