Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Twintigste zondag na Pinksteren

Jesus and the nobleman's son
Jh 4:49-51

‘Heer,’ zei de dienaar van de koning, ‘kom toch mee voordat mijn kind sterft.’ ‘Ga maar,’ antwoordde Jezus, ‘uw zoon leeft.’ De man geloofde Jezus op zijn woord, en hij ging. Terwijl hij nog onderweg was, kwamen zijn slaven hem tegemoet om hem te zeggen dat zijn jongen leefde.

Volgende mis Vorige mis