Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Dinsdag in de tweede week van de Vasten

God the Father
mt 23:9

Noemt ook niemand op aarde uw vader; want één is uw Vader, die in de hemelen is.

Volgende mis Vorige mis