Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Maandag in de tweede week van de Vasten

Christ of St. John on the Cross (Salvador Dali, 1951, Kelvingrove Art Gallery and Museum in Glasgow)
jh 8:23

Hij sprak tot hen: Gij zijt van beneden, Ik ben van boven; gij zijt van deze wereld, Ik ben niet van deze wereld.

Volgende mis Vorige mis