Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Zondag in het octaaf van Kerstmis

Lieve (2007)
Lc 2:36-38

Ook was daar de profetes Hanna, een dochter van Penuël, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard; na haar meisjesjaren was ze zeven jaar getrouwd geweest en daarna weduwe gebleven; nu was ze vierentachtig. Ze was altijd in de tempel en diende God dag en nacht met vasten en bidden. Juist op dit moment voegde ze zich bij hen; ze loofde God en sprak over de jongen tegen allen die de bevrijding van Jeruzalem verwachtten.

Volgende mis Vorige mis