Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Kerstmis

Nativity (Brian Kershisnik, 2007, © Brian Kershisnik)
Heb 1:5-6

Want tegen welke engel heeft Hij ooit gezegd: Mijn zoon ben jij, Ik heb je vandaag verwekt? Of: Ik zal voor hem een vader zijn, en hij zal voor Mij een zoon zijn? Wanneer Hij evenwel de eerstgeborene opnieuw de wereld binnenleidt, zegt Hij: Alle engelen van God moeten zich voor Hem neerwerpen.

Volgende mis Vorige mis