Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Kerstmis

Holy Mary Mother of God (Joseph Stella, 1926, Brooklyn Museum)
Lc 2:19

Maria bewaarde dit alles in haar hart en dacht erover na.

Volgende mis Vorige mis