Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Drieëntwintigste zondag na Pinksteren

Jesus heals the daugher of Jairus (Michael O'Brien, © Michael O'Brien)
Mt 9:23-25

Jezus kwam bij het huis van de aanzienlijke man, en toen Hij de fluitspelers en de drukte van de mensen zag, zei Hij: ‘Eruit jullie, want het meisje is niet gestorven, maar slaapt.’ Ze lachten Hem uit. Toen Hij de mensen naar buiten had gestuurd, ging Hij naar binnen, pakte het meisje bij de hand, en ze stond op.

Volgende mis Vorige mis