Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

H. Maagd Maria van de Rozenkrans

Our Lady of the Rosary
Lc 1:28-30

De engel trad bij haar binnen en zei: ‘Verheug u, begenadigde, de Heer is met u.’ Zij raakte geheel in verwarring door wat hij zei en vroeg zich af wat deze begroeting te betekenen had. Maar de engel zei: ‘Schrik niet, Maria, u hebt genade gevonden bij God.’

Volgende mis Vorige mis