Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Vigilie van de Hemelvaart van de H. Maagd Maria

Madonna and Child (Marianne Stokes, 1907-1908, Wolverhampton Art Gallery and Museum)
Lc 11:27-28

Tijdens zijn toespraak verhief een vrouw uit de menigte haar stem en riep Hem toe: ‘Gelukkig de schoot die U heeft gedragen, en de borsten waaraan U hebt gezogen.’ ‘Inderdaad,’ zei Hij, ‘gelukkig zij die het woord van God horen en het bewaren.’.

Volgende mis Vorige mis