Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Goede Vrijdag

Ecce Homo (Albert Chmielowski, 1881)
Jh 19:5-6

Jesus kwam dus naar buiten, met de doornenkroon en de purperen mantel. En hij sprak tot hen: Ziet den mens. Maar toen de opperpriesters en trawanten Hem zagen, schreeuwden ze het uit: Aan het kruis, aan het kruis met Hem! Pilatus zei hun: Neemt Hem zelf, en kruisigt Hem; want ik vind geen schuld in Hem.

Volgende mis Vorige mis