Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Zevende zondag na Pinksteren

The Fruit-Bearing Tree (The Seventh Sunday after Pentecost from Liturgical Calendar poster series) (Jos Speybrouck)
Mt 7:15-20

Wacht u voor de valse profeten, die tot u komen in schaapskleren, maar inwendig roofgierige wolven zijn. Aan hun vruchten zult gij ze kennen. Plukt men wel druiven van doornen, of vijgen van distels? Zo draagt iedere goede boom ook goede vruchten; maar een slechte boom draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, en een slechte boom geen goede vruchten. Iedere boom, die geen goede vruchten draagt, zal omgehouwen worden en in het vuur geworpen. Aan hun vruchten dus zult gij ze kennen.

Volgende mis Vorige mis