Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Pinkstermaandag

Pieta (Paula Rego, 2002, © Paula Rego)
Jh 3:16

Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken, zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven bezit.

Volgende mis Vorige mis