Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Pinkstermaandag

Nikodemus (David Popiashvili, © Давид Попиашвили)
Jh 3:19-21

‘En dit oordeel bestaat hierin: het licht is in de wereld gekomen, maar de mensen waren meer gesteld op de duisternis dan op het licht, omdat hun daden slecht waren. Wie kwaad doet, haat het licht: hij komt niet naar het licht toe, want dan worden zijn daden openbaar gemaakt; maar wie de waarheid doet, komt wel naar het licht toe, want dan zal blijken dat zijn daden in God zijn verricht.’.

Volgende mis Vorige mis