Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Pinkstermaandag

Luzifer (Franz von Stuck)
Jh 3:19-20

En dit is het oordeel: het licht is in de wereld gekomen, maar de mensen beminden de duisternis meer dan het licht; want hun werken waren boos, en allen die kwaad doen, haten het licht en komen niet tot het licht, opdat hun werken niet aan het licht zouden komen.

Volgende mis Vorige mis