Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Maandag in het octaaf van Pasen

Supper at Emmaus (Jacopo da Pontormo, 1525, Uffizi, Florence)
Lc 24:29-30

Maar ze drongen bij Hem aan, en zeiden: Blijf bij ons, want het wordt avond, en de dag is al voorbij. Hij ging dus naar binnen, om bij hen te blijven. Nadat Hij Zich met hen aan tafel had aangelegd, nam Hij het brood, sprak een dankgebed uit, brak het, en reikte het hun toe.

Volgende mis Vorige mis