Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Maandag in het octaaf van Pasen

Supper at Emmaus (Caravaggio, 1601,  National Gallery, London)
Lc 24:31

Nu gingen hun de ogen open en ze herkenden Hem, maar meteen was Hij uit hun gezicht verdwenen.

Volgende mis Vorige mis