Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Maandag in het octaaf van Pasen

CHRISTUS UND DIE JÜNGER VON EMMAUS (Eduard von Gebhardt, 1914)
Lc 24:13-15

En zie, diezelfde dag waren er twee van hen op weg naar een dorp, Emmaus genaamd, dat zestig stadiën van Jerusalem ligt. Ze spraken met elkander over al wat er gebeurd was. Terwijl ze met elkander spraken en van gedachten wisselden, kwam ook Jesus er bij, en ging met hen mee.

Volgende mis Vorige mis