Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Woensdag in de GoedeWeek

The Last Supper (Emil Nolde, 1909)
Lc 22:21-23

‘Maar zie, de man die Mij overlevert, ligt hier met Mij aan tafel. Want de Mensenzoon gaat wel zijn voorbestemde weg, maar wee de mens door wie Hij wordt overgeleverd.’ Toen begonnen ze er met elkaar over te praten, wie van hen het zou kunnen zijn die dat ging doen.

Volgende mis Vorige mis