Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Woensdag in de GoedeWeek

The Agony in the Garden (Carl Heinrich Bloch)
Lc 22:41-43

Hij verwijderde Zich van hen ongeveer een steenworp ver, viel op zijn knieën neer, en bad: Vader, indien het uw wil is, neem deze kelk van Mij weg. Neen, niet mijn wil geschiede, maar de uwe. Toen verscheen Hem een engel uit de hemel, die Hem sterkte.

Volgende mis Vorige mis