Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Woensdag in de GoedeWeek

Man of Sorrows (Abraham Bloemaert, 1645,  Cathedral church of St Gertrude, Utrecht)
Jes 53:3

Geminacht en gemeden werd hij door de mensen, man van smarten, met ziekte vertrouwd, een mens die zijn gezicht voor ons verbergt, door ons geminacht en als niet de moeite waard beschouwd.

Volgende mis Vorige mis