Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Woensdag in de GoedeWeek

Jesus Mocked by Soldiers (Edouard Manet, 1865,  Art Institute, Chicago)
Lc 22:63

De mannen die Jezus bewaakten, dreven de spot met Hem en sloegen Hem.

Volgende mis Vorige mis