Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Woensdag in de GoedeWeek

I DON’T KNOW HIM (Andrew Lyons, © Andrew Lyons)
Lc 22:34

Maar Hij sprak: Ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, voordat ge driemaal geloochend hebt, Mij te kennen.

Volgende mis Vorige mis