Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Dinsdag in de Goede Week

Judas Receiving Payment for his Betrayal (Giotto, 1306, Scrovegni (Arena) Chapel, Padua, Italy)
Mc 14:10-11

Judas Iskariot, een van de twaalf, ging naar de hogepriesters om Hem over te leveren. Toen ze dat hoorden, waren ze daarmee ingenomen en ze beloofden hem geld te geven. Hij zocht naar een goede gelegenheid om Hem over te leveren.

Volgende mis Vorige mis