Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Dinsdag in de tweede week van de Vasten

Hoogmoed (Christine Perdieus, © Christine Perdieus)
Mt 23:11-12

De grootste van u zal uw dienaar zijn. Wie zich verheft, zal vernederd worden, en wie zich vernedert, zal verheven worden.

Volgende mis Vorige mis