Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Zuivering van de Heilige Maagd Maria

Presentation in the temple (Daniel Mitsui, © Daniel Mitsui)
Lc 2:22

Toen de tijd gekomen was dat zij zich volgens de wet van Mozes moesten reinigen, brachten ze Hem naar Jeruzalem om Hem aan te bieden aan de Heer.

Volgende mis Vorige mis