Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Zuivering van de Heilige Maagd Maria

JESÚS EN EL TEMPLO CON SIMEÓN (Nerina Canzi, 2015, © Nerina Canzi)
Lc 2:27-32

Nu kwam hij naar de tempel, geleid door den Geest. En toen de ouders het Kind Jesus binnenbrachten, om voor Hem de voorschriften der Wet te volbrengen, nam ook hij Het in zijn armen, zegende God, en sprak: Nu laat Gij, o Heer, uw dienaar gaan, In vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, Dat Gij bereid hebt voor het oog aller volken: Een licht, tot verlichting der heidenen, En tot luister van Israël, uw volk.

Volgende mis Vorige mis