Lezingen uit de Bijbel voor de rooms-katholieke liturgie

Druk je eigen missaal af

Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm in het jaar A in de kersttijd

Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm in het jaar A in de kersttijd (26 bladzijden)